ANNONSE
Las Palmas de Gran Canaria
+22°C
Partly Sunny
Santa Cruz de Tenerife
+23°C
Partly Sunny
PUBLISERT 14. JANUAR 2022 - SIST ENDRET 01. MAI 2022
Under en kraftig calima förtätas luften av Saharasand. Arkivfoto: Canariajournalen.

Varning för hälsofarlig calima

Gul varning för hög koncentration av Saharasand i luften (calima), har utfärdats för andra gången i år av väderinstitutet Aemet.

Uppdatering 15 jan .: Gulvarning för calima och vind har förlängts till söndag på alla öar.

ANNONSE

Prognosen gäller för Gran Canaria, Teneriffa, Fuerteventura och Lanzarote under fredagen och för alla Kanarieöarna under lördagen.

Dagsmedelvärdet för partiklar kan vara över tre gånger så högt som Världshälsoorganisationens uppsatta gränsvärde.

Det vill säga över 150 mikrogram PM10-partiklar per kubikmeter luft.

Vid sådana värderingar riskerar alla på Kanarieöarna känna av hälsopåverkan.

PM10 är partiklar med en diameter på upp till 10 mikrometer.

Sikten kan minskas till mindre än 3000 meter, enligt Aemets varning.

Årets tidigare calima kom den 9 januari, men var inte riktigt lika tät som vad Aemet meddelade.

Vid 11-tiden på fredagen visade mätningar från flera mätstationer på Fuerteventura och Lanzarote på ogynnsam luftkvalitet.

På Gran Canaria och Teneriffa var det relativt bra eller bra luft på nästan alla mätstationer, men det ändrade sig senare under dagen när sanden från Sahara kom österifrån.

Gula varningar har också utfärdats för hård vind på Fuerteventura och Lanzarote på fredagen, på alla öar utom La Palma på lördag, och på Teneriffa, La Gomera och El Hierro på söndag.

Calima-fenomenet på Kanarieöarna

Calima är ett unikt väderfenomen där torr och varm östvind blåser från Afrika över Atlanten och för med sig sanddamm som virvlas upp i högre luftlager i Sahara.

Ofta blir du torr i munnen och kan få sår i halsen och ögonen under en stark calima. Du kan också få en konstig smak i munnen och starkare slemutveckling i näsan och halsen.

Termen calima används när sikten minskas till mindre än fem kilometer och sammanfaller med en relativ luftfuktighet på mindre än 70 procent, skriver det statliga väderinstitutet Aemet i sin terminologihandbok.

Calima gör att temperaturen på Kanarieöarna ofta, men inte alltid, är mycket hög. Sanddammet gör att sikten minskas och dammet lägger sig överallt.

Ofta är det varmare och tätare sanddis ju högre upp du kommer. De heta luftströmmarna rör sig i högre luftlager när det är calima.

Högt tryck norrut och lågt tryck söderut

Väderfenomenet kan uppstå när det subtropiska högtrycket är långt norrut och det finns lågtryck söder om Kanarieöarna. Det händer att det regnar under caliman, men det händer mycket sällan.

Nyligen genomförd forskning om väderfenomenet, utfört av Astrofysiska institutet på Kanarieöarna, IAC, har visat att det inträffar efter perioder med fukt och regn i ett geografiskt område som sträcker sig öster om Atlanten till Röda havet.

Cirka två månader efter fuktperioden börjar sanddammet blåsa i riktning mot Kanarieöarna.

Insekter, bakterier, virus och föroreningar

Calima består av aluminosilicater (aluminiumoxid och kiseldioxid), lera, gips, kalcit och andra mineraler och tar med sig bakterier, virus, svamp, pollen, insekter, sporer, små marina organismer och föroreningar från industriella utsläpp i Marocko, Algeriet och Tunisien.

Experter har konstaterat över 150 typer av bakterier i calima, varav vissa kan vara farliga för hälsan.

Ibland, när det finns stora skadedjur där sanden kommer från, kommer den med insekter, såsom gräshoppor.

Caliman tar också med sig näringsämnen som kan öka algernas tillväxt i havet, men som också kan ge näring till andra växter.

Gränsvärden för hälsorisker

PM10 är partiklar med en diameter mindre än 10 mikron, PM2,5 är mindre än 2,5 mikron.

Världshälsoorganisationen har satt en gräns på 50 mikrogram per dag i genomsnitt för PM10 och 25 mikrogram för PM2,5.

Så beskrivs hälsoeffekterna av PM2.5 på webbplatserna för World Air Quality Index Project, ett erkänt dammmätningssystem.

0-50: Bra luft

0-12 mikrogram PM2,5 per kubikmeter luft.

Luftkvaliteten är tillfredsställande.

51-100: Måttlig

12,1-13,4 mikrogram PM2,5.

Luftkvaliteten är acceptabel. För vissa typer av luftföroreningar kan det dock finnas måttliga hälsoproblem för ett mycket litet antal människor som är ovanligt känsliga för luftföroreningar. Aktiva barn och vuxna, och personer med luftvägssjukdomar som astma, bör begränsa långvarig utomhusansträngning.

101-150: Ohälsosamt för känsliga

35,5-55,4 mikrogram PM2,5.

Människor i känsliga grupper kan ha hälsoeffekter. De flesta människor kommer sannolikt inte att drabbas. Aktiva barn och vuxna och personer med andningsskador bör begränsa långvariga utomhusinsatser.

151-200: Ohälsosamt

55,5-150,4 mikrogram PM2,5.

Alla kan börja uppleva hälsoeffekter. Människor i känsliga grupper kan uppleva allvarligare hälsoeffekter. Aktiva barn och vuxna och personer med luftvägssjukdomar bör undvika långvariga utomhusinsatser. Alla andra, särskilt barn, bör begränsa långvariga utomhusinsatser.

201-300: Mycket ohälsosamt

150,5-250,4 mikrogram PM2,5.

Hälsovarningar utfärdas av myndigheterna. Hela befolkningen kommer sannolikt att påverkas. Aktiva barn och vuxna och personer med luftvägssjukdomar bör undvika all utomhusinsats. Alla andra, särskilt barn, bör begränsa utomhusinsatserna.

300+: Farligt

Över 250,5 mikrogram PM2,5.

Hälsovarningar utfärdas. Alla kan uppleva allvarligare hälsoeffekter Alla bör undvika all ansträngande aktivitet utomhus.

Stanna inomhus!

Under en calima finns det en ökad risk för infektioner i andningsapparaten. Extra riskfyllt för barn och personer med dålig hälsa.

När calima blir riktigt kraftig rekommenderar sjukvården på Kanarieöarna att man undviker fysisk aktivitet utomhus, håller sig mest inne med dörrar och fönster stängda och dricker mycket vatten.

Hälsopåverkan

Sandartiklarna kan orsaka hälsoproblem och kan vara farliga för personer med andningsproblem.

I synnerhet riskfyllt för  personer med astma, KOL, lungfibros och hjärt-kärlsjukdom och personer med influensa.

PM1 är farligast eftersom den tränger djupast ner i lungorna, där ett betydande antal passerar genom cellmembranen och kommer in i blodomloppet, enligt WHO.

De kan skada de inre väggarna i artärerna, tränga in i vävnaderna i det kardiovaskulära systemet och kan potentiellt spridas till stora organ, inklusive hjärnan, hjärtat, levern och det endokrina systemet.

I värsta fall kan PM1 bidra till dödliga sjukdomar som hjärtattack, lungcancer, demens, emfysem, ödem och annan allvarlig sjukdom, vilket kan leda till för tidig död.

PM1-nivåerna övervakas inte av WHO, endast PM2.5 och PM10, och inga gränsvärden har fastställts för PM1.

Enligt experterna är calimor som kommer på vintern sämre för hälsan än de som kommer på sommaren eftersom vindarna som uppstår på sommaren snabbare rensar luften.

Översättning:

Thomas Nilsson thomas.nilsson@canariajournalen.no

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSER